Tuesday, January 18, 2011

[ Me ] - Versi Emo
ǝɟıן uʍo ʎɯ ʇnoqɐ ןןɐ s,ʇı 'ʎɐs ןןıʍ ǝןdoǝd ʇɐɥʍ ǝɹɐɔ ʇuoʍ ı


please.. 
dont say anything if u know nothingtq.. u sucks~!
2 comments:

syusye said...

npe nie?
mcm ade msalah bsar je...

aizuemi said...

xde la.. ni jz warning jer..