Friday, April 08, 2011

[ Me ] - Antara TAHU dan MAHU

grab from http://nissasurflife.blogspot.com/2010/12/mujahadah.html
"TAHU"
BOLEH
DICAPAI
MELALUI 
BELAJAR,
TAPI
"MAHU"
ITU 
PERLU
PROSES
MUJAHADAH


( grab from Timmy's YM Status )


 

No comments: